Progresi i anijes Orion vazhdon me instalimin e moduleve te testimit te sistemit shtytes

Me 22 shkurt, inxhinieret e NASA’s instaluan me sukses Sherbimin e Modulit Europian (Propulsion Qualification Module – PQM) ne New Mexico te SHBA dorezuara nga Airbus – kontraktori kryesor i ESA-s per Modulin e Sherbimit. Moduli do te jete i pajisur … Vazhdoni leximin Progresi i anijes Orion vazhdon me instalimin e moduleve te testimit te sistemit shtytes