Pamje e plote e imazhit dhe teksti:

Zona qendrore e ndritshme ne planetin xhuxh Ceres ,qe ndodhet ne’Kraterin Occator’ i njohur eshe si Cerealia Facula, eshte rreth 30 milion vjet me i ri se krateri ne te cilin ai shtrihet, sipas nje studimi te ri te publikuar ne Astronomical Journal. Shkencetaret perdoren te dhena nga anija Dawn e NASA-s per te analizuar kubet qendrore te kraterit Occator ne detaje, te bindur se ky tipar intrigues i ndritshem ne kete planet xhuxh eshte vetem rreth 4 milion vjet i vjeter – d.m.th i koheve te fundit per sa i perket historise gjeologjike.

Hulumtuesit te udhehequr nga Andreas Nathues ne Institutin Max Planck per Kerkime ne Sistemin Diellor ose (MSP) ne Göttingen, Gjermani, analizuan te dhenat nga dy instrumentet ne anijen Dawn te NASA-s: kamera inkuadruese dhe e dukshme si dhe spektometri hartues infra i kuq.

This view of the whole Occator crater shows the brightly colored pit in its center and the cryovolcanic dome. The jagged mountains on the edge of the pit throw their shadows on parts of the pit. This image was taken from a distance of 1478 kilometers above the surface and has a resolution of 158 meters per pixel. <br /><br />Kjo pikepamje tregon te gjithe kraterin Occator me materialet e ndritshme ne qender te saj . Malet e dhembezuar ne buze te gremines hedhin hijet e tyre ne pjeset e gropes. Ky imazh eshte marre nga nje distance prej 1478 kilometra mbi siperfaqe e Ceres dhe ka nje rezolute prej 158 metra ne pixel.NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Artikulli i plote qe pershkruan zbulimin eshte publikuar ne Kerkimet ne Sistemin Diellor te Insitutit Max Planck:http://www.mps.mpg.de/Cryovolcanism-on-Dwarf-Planet-Ceres

Nje seri e plote e te te dhenave te Dawn eshte e arkivuar ne http://pds.nasa.gov/ .

Misioni Dawn menaxhohet nga JPL per Drejtorine e Shkences te NASA-s ne Uashington. Dawn eshte nje projekt i Programit ”Discovery” te drejtorise se shkences, menaxhuar nga qendra hapesinore Marshall e NASA-s ne Huntsville, Alabama. UCLA eshte pergjegjes per shkencen e pergjithshme te misionit Dawn. Orbital ATK, Inc, ne Dulles, Virxhinia,kane projektuar dhe ndertuar anijen. Qendra Aerohapesinore Gjermane,dhe Instituti Max Planck per kerkime ne Sistemin Diellor , Agjencia italiane e Hapesires dhe Instituti i astrofizikes kombetare italiane jane partnere nderkombetare ne ekipin e misionit.Per listen e plote te pjesemarreseve te misionit,shiko:http://dawn.jpl.nasa.gov/mission.

Image credit: NASA/JPL-Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA

Per me shume rreth misionit Dawn te NASA’s,shiko:http://dawn.jpl.nasa.gov.

Perditesimi per here te fundit 12 mars,2017.

Tags:CERES, PLANETET XHUXH, SISTEMI DIELLOR, SONDA DAWN

Advertisements