Referencat:

Marre nga Hubblecast,prodhuar nga ESA- (Agjensia Hapesinore Europiane).

Video te tjera te Hubblecast jane te disponueshme gjithashtu ne:

Prodhuar nga: Mathias Jäger
Dizenjimi vizual dhe ndryshimi: Martin Kornmesser
Shkrua nga: Tom Barratt, Lauren Fuge, Mathias Jäger
Tregimi: Sara Mendes da Costa
Imazhet: NASA, ESA/Hubble, M. Kornmesser, HST Frontier Fields team (STScI), HUDF09 Team, HUDF Team, Hubble Deep Field Team (STScI)
Videoja: NASA, ESA/Hubble,CLUES – Constrained Local Universe Evolution Simulation
Animacioni: NASA, ESA/Hubble, M. Kornmesser, L. Calçada, WordlWideTelescope, G. Bacon (STScI)
Muzika: Johan B. Monell (www.johanmonell.com)
Web dhe mbeshtetesit teknik: Mathias André and Raquel Yumi Shida
Producent ekzekutiv: Lars Lindberg Christensen

Per me shume vizitoni : http://www.spacetelescope.org

Perditesimi per here te fundit 5 mars,2017.

Tags:HUBBLE, UNIVERSI

Advertisements