Raketa ‘Space Launch System’ (SLS) dhe anija Orion jo vetem qe do te marrin njerez ne udhetimet me te largeta te bera deri me sot, por edhe te hapin fronte te reja per misionet shkencore dhe teknologjike ne destinacione e thella te hapesires. Ky animacion tregon se si SLS do te transportoje CubeSats si ngarkes e dyte ne fazen pershtatese te Orionit gjate misionit te saj te pare. Per me shume informacion mbi ngarkesen dytesore te SLS,vizitoni:http://www.nasa.gov/launching-science-and-technology.html (Video: NASA/MSFC)

Perditesimi per here te fundit 11 shkurt,2017.

Tags:CUBESAT, SLS VS ORION, TEKNOLOGJI, UDHETIMI NE MARS

Advertisements