Hetimi Diellor Plus i NASA’s – eshte misioni i pare qe do te fluturoje ne atmosferen e siperme te diellit dhe te “preke” diellin – ka kaluar shqyrtimin e projektimit, nje moment i rendesishem qe hap driten jeshile per leshim ne vitin 2018. Shqyrtimi i suksesshem do te thote se misioni tani mund te kaloje nga formulimi dhe projektimi ne zbatim perfundimtar. Anija, siç shfaqet ne imazhin e mesiperm, aktualisht perfshin strukturen dhe shtytesin e sistemit primar. Gjate fazes se ardhshme te misionit, inxhinieret e Applied Physics Laboratory ne Johns Hopkins ne Laurel, Maryland – te cilet menaxhojn misionin dhe jane duke ndertuar anijen – do te perfundoje dhe instalojne pjesen tjeter te sistemeve te anijes dhe instrumentet shkencore.

Credits: NASA/JHUAPL

Perditesimi per here te fundit 4 nentor,2016.

Tags:Hetimi Diellor Plus i NASA’s,Dielli,Eksplorimi i Sistemit Diellor.

Advertisements