ESA ka leshuar 292 imazhet e reja te marra nga kamera me kend te ngushte NAVCAM,ne bordin e sondes Rosetta.Keto imazhe jane marre midis datave 8 gusht dhe 2 shtator.

Shikoje te gjithe listen ketu:http://ow.ly/BjoU304EmQJ

SHIJOJENI!

________________________________________________________________

264 imazhee e reja marre nga kamera e sondes Rosseta NAVCAM jane shtuar ne arkivin tone! Ato mbulojne periudhen 27 Korrik – 9 Aug 2016.

Shikoni te gjithe listen e fotove ketu: http://imagearchives.esac.esa.int/index.php?%2Fcategory%2F273

____________________________________________________________

520 imazhet e reja bere nga kamera me kend te ngushte ne bordin e sondes Rosseta (NAVCAM) te Kometes 67P/C-G marre nga datat 29 qershor – 26 korrik 2016 jane tani ne dispozicion per shfletim ne arkivin e ESA’s.

Shih te gjithe listen e fotove ketu:http://imagearchives.esac.esa.int/index.php?%2Fcategory%2F272
(Te gjitha imazhet: ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0)

 

Advertisements