Asteroidet jane trupa te vogla qiellor, vecanerisht ato te Sistemit Diellor te brendshem. Ato me te medhat jane te quajtur planetoide. Keto terma jane aplikuar historikisht per cdo objekt astronomik qe rrotullohet rreth Diellit qe nuk ka treguar diskun e nje planeti dhe nuk eshte verejtur te kete karakteristikat e nje kometë aktive. Si planetet e vogla ne Sistemin e jashtem Diellor ato u zbuluan dhe u gjet te kene siperfaqe te paqendrueshme me baze qe i ngjajne atyre te kometave, ato zakonisht gjenden ne brezin e asteroideve midis marsi dhe jupiterit. Ne kete artikull, termi “asteroid” i referohet planeteve te vogla te Sistemit te brendshem Diellor duke perfshire edhe ato bashke-orbitojne me Jupiterin.

Ka miliona asteroide, te cilat jane mbetje te mbetura brenda mjegullnajes diellore ku u formua Dielli dhe qe nuk u rrit mjaftushme per t’u bere planete. Pjesa me e madhe e asteroideve te njohur orbitojne ne rripin asteroideve.. Megjithate, familje te tjera ekzistojne me popullsi te konsiderueshme, duke perfshire asteroidet ne afërsi te Tokes. Asteroidet individuale jane klasifikuar nga spektrat e tyre me karakteristike, te cilat jane ndare ne tre grupe kryesore: grupi-C, grupi-M, dhe gupi-S. Keto jane emeruar dhe jane identifikuar ne pergjithesi te pasur me karbon, metalike, dhe silikat (me gure) , respektivisht. Madhesia e asteroideve ndryshon ne mase te madhe, disa duke arritur ne me shume 1000 km ne diameter

Asteroidet jane te diferencuara nga kometat dhe meteoroidet. Ne rastin e kometave, ndryshimi eshte ne perberje: ndersa asteroidet jane te perbere kryesisht nga minerale dhe shkemb,kometat jane te perbera nga pluhuri dhe akulli. Dallimi ne mes asteroideve dhe meteoroideve eshte kryesisht ne madhësi: Meteoroidet kane nje diameter prej me pak se nje metër, ndersa asteroidet kane nje diameter prej me te madhe se nje meter. Ne fund, meteoroidet mund te perbehen nga te dy materiale kometare ose asteroedesh.

Vetem nje asteroid, i njohur si 4 Vesta, e cila ka nje siperfaqe relativisht reflektive, zakonisht eshte e dukshme nga toka me sy te lire, dhe kjo vetem ne qiell shume te erret, kur ajo eshte e pozicionuar ne menyre te favorshme. Rralle, asteroidet e vogla qe kalojne afer Tokes mund te jene te dukshme me sy te lire per nje kohe te shkurter

Tags:Sistemi Diellor,Sistemi Diellor.

Perditesimi per here te fundit 2 dhjetor,2016.

 

 

Advertisements